Generalforsamling 2020

Generalforsamling  afholdes 19. februar 2020 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Dagsorden iflg. vedtægter.

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂