Kirkebladet

Kirkebladet dækker Ræhr,Vigsø, Klitmøller og Hansted Sogne.

Forslag til indlæg kan sendes til 

Laila Hvas lailahvas@yahoo.dk  

Deadline kan ses i bladet.