Generalforsamling

NY BESTYRELSE I RÆHR BEBOERFORENING.

Torsdag 24. februar blev der afholdt generalforsamling i Klubhuset på Stadion.

En hyggelig aften hvor der blev lavet ny bestyrelse, efter at vedtægterne blev ændret til at bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Der var meget skuffende fremmøde, men os der var der havde en hyggelig aften.

Den nye bestyrelse:

Formand Ronni Petersen

Sekretær Liselotte Sørensen

Susan Ægidiussen

Anne Munk Thomsen – genvalg

Maria Kühn – genvalg

Inga Ludvig – ny

René Petersen – ny

Suppleanter:

Kia Boe Andreasen – genvalg

Bettina Rysgaard – ny