Bestyrelse

Formand /sekretær: 
Kasper Holm, Bybakken 20
Mobil: 27 20 53 40 
Mail:   kasperlholm@hotmail.com
 

Næstformand og Byfestansvarlig:
Tom Jeppesen, Birkebakken 7
Mobil 40 18 70 13 
Mail:  tombigum58@gmail.com

Bygningsansvarlig: 
Hans Henrik Andreasen   
Kærbakken 2
Mobil: 60 93 10 33 

Mail: kaerbakken2@gmail.com 

Kasserer og Økonomiansvarlig:
Susanne Skelbæk Andersen
Sårupvej 40
Mobil: 21 19 70 22
Mail: kapelhus9@gmail.com

Byfestansvarlig:
Carsten Nyborg 
Bjerrevej 6
Mobil: 22 70 41 45
Mail: carsten.nyborg@arriva.dk


1. suppleant:
Tue Vendelbo

2. suppleant: 
Jonas Boesen

Sponsor- og hjemmesideansvarlig:
Susan Ægidiussen
Mobil: 30 11 52 98
Mail: susanaegidiussen@gmail.com

Revisorer:
Martin Lauritsen
Niels Peer Frost