Menighedsrådet

Formand: Mogens Harbo

Næstformand: Fogh Jensen

Sekretær og kontaktperson: Liselotte Sørensen

Kirkeværge: Knud Erik Thomsen

Kasserer: Laila Hvas

Suppleant: Dorrit Gertsen