Menighedsrådet

Formand: Poul Erik Fredeiksen

Næstformand: Fogh Jensen

Sekretær og kontaktperson: Birthe Boesen

Kasserer: Laila Hvas