Velkommen til Ræhr Stien

En vandretur med natur, sø, fugleliv og skov

Stien med alle forbindelser er ca. 8 km lang efter forlængelsen op til Sårup/Tved Klitplantage. Bænk ved udsigtsplads og sti afmærkning samt indvielse forår 2012.

Ræhr Stien er kun få år gammel og går fra Ræhr by og ud til Sårup Grusværk, som via grusgravning har skabt den store flotte sø "Ræhr Sø" og givet mulighed for dejlige vandreture. Søen er omgivet af natur med eng- hede- og markarealer. De to høje stenalderskrænter på begge sider af søen vidner om, at det er hævet søbund man går på. Her er også et meget rigt fugle- og dyreliv.

Vest for Ræhr Sø ligger naturreservatet Hanstholm Vildtreservat og den kommende Nationalpark Thy.

Stien har også en lille rasteplads i "Skoleskoven" som ligger ved Sårupvej, lige ved indkørsel til grusgrav.

Velkommen til fods eller på cykel, men færdsel med heste og knallerter er ikke tilladt.