Sognebladet - Ræhr og Vigsø Sogne

Redaktion mv.:


I Ræhr og Vigsø Sogne uddeles sognebladet 4 gange om året, nemlig i slutningen af februar, maj, august og november mdr.

Redaktionen udgøres af:
Liselotte Sørensen, Preben Rotbøll og Eva Larsen  

Forslag til indlæg kan sendes til Liselotte Sørensen, tlf. 97965326   e-mail: jesmik@post.tele.dk  

Udebliver bladet eller bladet ønskes tilsendt adresser uden for sognene, kan henvendelse ske til Liselotte Sørensen