Kontingent

Medlemskontingent pr. år:

Kr. 150,- pr. husstand
Kr.   75,- for enlige og pensionister 

kan indbetales på

MOBILEPAY 55467

konto 9083 0530060942
- husk at anføre navn og adresse!