Generalforsamling 2023

På grund af få tilmeldinger har vi flyttet

GENERALFORSAMLING OG FÆLLESSPISNING til klubhuset på Ræhr Stadion.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ræhr Beboerforening den 23. februar 2023

kl. 19.00 i Klubhuset Ræhr Stadion.

Kl. 18.00 afholdes FÆLLESSPISNING, hvor foreningen er vært ved suppe og kaffe m/ hjemmebag – drikkevarer kan købes. Der er pizzasnegle til børnene hvis de ikke bryder sig om suppe.

Spisning er med tilmelding og børn er selvfølgelig velkomne hele aftenen.

Tilmelding Liselotte Sørensen på Facebook eller tlf. 27265336 senest 18. februar.

Vi håber at rigtig mange møder op til en hyggelig aften.


DAGSORDEN


Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Formandens beretning

Pkt. 3 Udvalgenes beretning

Legepladsudvalget

Lokumsudvalget

Kystsporet – v/ Kia Boesen

Pkt. 4 Fremlæggelse af årsregnskab

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ronni Petersen, Liselotte Sørensen og Susan Ægidiussen er på valg – ingen ønsker genvalg.

Pkt. 7 Valg af suppleanter.

Pkt. 8 Valg af revisorer.

Pkt. 9 Indkomne forslag. Sendes til formanden senest 16. februar 2023.

Pkt. 10 Evt.